دسته بندیجغرافیا
فرمت فایلrar
حجم فایل150 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان جاجرم (واقع در استان خراسان شمالی)

راهنمای استفاده:

این فایل در قالب یک فایل فشرده ارائه شده است که جهت استفاده ابتدا باید از حالت فشرده خارج شود. 

محتوای فایل:

لایه پولیگونی با پسوند "shp"

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : نقشه زمین شناسی شهرستان جاجرم , شیپ فایل زمین شناسی شهرستان جاجرم , نقشه ی سازند های شهرستان جاجرم , شیپ فایل سازندهای شهرستان جاجرم , نقشه لیتولوژی شهرستان جاجرم , شیپ فایل لیتولوژی شهرستان جاجرم , شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان جاجرم ,
ن : دانشور
ت : پنجشنبه 2 آذر 1396
دسته بندیجغرافیا
فرمت فایلrar
حجم فایل37 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان فاروج (واقع در استان خراسان شمالی)

راهنمای استفاده:

این فایل در قالب یک فایل فشرده ارائه شده است که جهت استفاده ابتدا باید از حالت فشرده خارج شود. 

محتوای فایل:

لایه پولیگونی با پسوند "shp"

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : نقشه زمین شناسی شهرستان فاروج , شیپ فایل زمین شناسی شهرستان فاروج , نقشه ی سازند های شهرستان فاروج , شیپ فایل سازندهای شهرستان فاروج , نقشه لیتولوژی شهرستان فاروج , شیپ فایل لیتولوژی شهرستان فاروج , شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان فاروج ,
ن : دانشور
ت : پنجشنبه 2 آذر 1396
دسته بندیجغرافیا
فرمت فایلrar
حجم فایل102 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان اسفراین (واقع در استان خراسان شمالی)

راهنمای استفاده:

این فایل در قالب یک فایل فشرده ارائه شده است که جهت استفاده ابتدا باید از حالت فشرده خارج شود. 

محتوای فایل:

لایه پولیگونی با پسوند "shp"

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : نقشه زمین شناسی شهرستان اسفراین , شیپ فایل زمین شناسی شهرستان اسفراین , نقشه ی سازند های شهرستان اسفراین , شیپ فایل سازندهای شهرستان اسفراین , نقشه لیتولوژی شهرستان اسفراین , شیپ فایل لیتولوژی شهرستان اسفراین , شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان اسفراین ,
ن : دانشور
ت : پنجشنبه 2 آذر 1396
دسته بندیجغرافیا
فرمت فایلrar
حجم فایل94 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان بجنورد (واقع در استان خراسان شمالی)

راهنمای استفاده:

این فایل در قالب یک فایل فشرده ارائه شده است که جهت استفاده ابتدا باید از حالت فشرده خارج شود. 

محتوای فایل:

لایه پولیگونی با پسوند "shp"

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : نقشه زمین شناسی شهرستان بجنورد , شیپ فایل زمین شناسی شهرستان بجنورد , نقشه ی سازند های شهرستان بجنورد , شیپ فایل سازندهای شهرستان بجنورد , نقشه لیتولوژی شهرستان بجنورد , شیپ فایل لیتولوژی شهرستان بجنورد , شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان بجنورد ,
ن : دانشور
ت : پنجشنبه 2 آذر 1396
دسته بندیجغرافیا
فرمت فایلrar
حجم فایل32 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان شوشتر (واقع در استان خوزستان)

راهنمای استفاده:

این فایل در قالب یک فایل فشرده ارائه شده است که جهت استفاده ابتدا باید از حالت فشرده خارج شود. 

محتوای فایل:

لایه پولیگونی با پسوند "shp"

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : نقشه زمین شناسی شهرستان شوشتر , شیپ فایل زمین شناسی شهرستان شوشتر , نقشه ی سازند های شهرستان شوشتر , شیپ فایل سازندهای شهرستان شوشتر , نقشه لیتولوژی شهرستان شوشتر , شیپ فایل لیتولوژی شهرستان شوشتر , شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان شوشتر ,
ن : دانشور
ت : پنجشنبه 2 آذر 1396
دسته بندیجغرافیا
فرمت فایلrar
حجم فایل37 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان شوش (واقع در استان خوزستان)

راهنمای استفاده:

این فایل در قالب یک فایل فشرده ارائه شده است که جهت استفاده ابتدا باید از حالت فشرده خارج شود. 

محتوای فایل:

لایه پولیگونی با پسوند "shp"

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : نقشه زمین شناسی شهرستان شوش , شیپ فایل زمین شناسی شهرستان شوش , نقشه ی سازند های شهرستان شوش , شیپ فایل سازندهای شهرستان شوش , نقشه لیتولوژی شهرستان شوش , شیپ فایل لیتولوژی شهرستان شوش , شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان شوش ,
ن : دانشور
ت : پنجشنبه 2 آذر 1396
دسته بندیجغرافیا
فرمت فایلrar
حجم فایل60 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان رامهرمز (واقع در استان خوزستان)

راهنمای استفاده:

این فایل در قالب یک فایل فشرده ارائه شده است که جهت استفاده ابتدا باید از حالت فشرده خارج شود. 

محتوای فایل:

لایه پولیگونی با پسوند "shp"

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : نقشه زمین شناسی شهرستان رامهرمز , شیپ فایل زمین شناسی شهرستان رامهرمز , نقشه ی سازند های شهرستان رامهرمز , شیپ فایل سازندهای شهرستان رامهرمز , نقشه لیتولوژی شهرستان رامهرمز , شیپ فایل لیتولوژی شهرستان رامهرمز , شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان رامهرمز ,
ن : دانشور
ت : پنجشنبه 2 آذر 1396
دسته بندیجغرافیا
فرمت فایلrar
حجم فایل34 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان امیدیه (واقع در استان خوزستان)

راهنمای استفاده:

این فایل در قالب یک فایل فشرده ارائه شده است که جهت استفاده ابتدا باید از حالت فشرده خارج شود. 

محتوای فایل:

لایه پولیگونی با پسوند "shp"

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : نقشه زمین شناسی شهرستان امیدیه , شیپ فایل زمین شناسی شهرستان امیدیه , نقشه ی سازند های شهرستان امیدیه , شیپ فایل سازندهای شهرستان امیدیه , نقشه لیتولوژی شهرستان امیدیه , شیپ فایل لیتولوژی شهرستان امیدیه , شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان امیدیه ,
ن : دانشور
ت : پنجشنبه 2 آذر 1396
دسته بندیجغرافیا
فرمت فایلrar
حجم فایل64 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان مسجد سلیمان (واقع در استان خوزستان)

راهنمای استفاده:

این فایل در قالب یک فایل فشرده ارائه شده است که جهت استفاده ابتدا باید از حالت فشرده خارج شود. 

محتوای فایل:

لایه پولیگونی با پسوند "shp"

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : نقشه زمین شناسی شهرستان مسجد سلیمان , شیپ فایل زمین شناسی شهرستان مسجد سلیمان , نقشه ی سازند های شهرستان مسجد سلیمان , شیپ فایل سازندهای شهرستان مسجد سلیمان , نقشه لیتولوژی شهرستان مسجد سلیمان , شیپ فایل لیتولوژی شهرستان مسجد سلیمان , شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان مسجد سلیمان ,
ن : دانشور
ت : پنجشنبه 2 آذر 1396
دسته بندیجغرافیا
فرمت فایلrar
حجم فایل32 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان لالی (واقع در استان خوزستان)

راهنمای استفاده:

این فایل در قالب یک فایل فشرده ارائه شده است که جهت استفاده ابتدا باید از حالت فشرده خارج شود. 

محتوای فایل:

لایه پولیگونی با پسوند "shp"

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : نقشه زمین شناسی شهرستان لالی , شیپ فایل زمین شناسی شهرستان لالی , نقشه ی سازند های شهرستان لالی , شیپ فایل سازندهای شهرستان لالی , نقشه لیتولوژی شهرستان لالی , شیپ فایل لیتولوژی شهرستان لالی , شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان لالی ,
ن : دانشور
ت : پنجشنبه 2 آذر 1396
تحقیق-مقدمه-‌اي-بر-جريان-شناسی-شعر-معاصر-افغانستان-از-بیداری-تا-جمهوری
تحقیق مقدمه ‌اي بر جريان شناسی شعر معاصر افغانستان، از بیداری تا جمهوری
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 23
حجم فایل: 36 کیلوبایت
قیمت: 8000 تومان

دانلود تحقیق با موضوع مقدمه ‌اي بر جريان شناسی شعر معاصر افغانستان، از بیداری تا جمهوری،
در قالب word و در 23 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چکیده
مقدمه
شعر مشروطيت در افغانستان
محمود طرزی
محمد انور بسمل
عبدالهادي داوي (پريشان)
سه بند از مخمس مشهور "بد نبود"
بخشهايي از شعر "معارف"
غزلي از مستغني
شعر افغانستان پس از جنبش مشروطيت تا اعلان جمهوری    
و ...

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


:: برچسب ها : تحقیق مقدمه ‌اي بر جريان شناسی شعر معاصر افغانستان، از بیداری تا جمهوری , دانلود تحقیق مقدمه ‌اي بر جريان شناسی شعر معاصر افغانستان، از بیداری تا جمهوری , نمونه تحقیق مقدمه ‌اي بر جريان شناسی شعر معاصر افغانستان، از بیداری تا جمهوری , فایل تحقیق مقدمه ‌اي بر جريان شناسی شعر معاصر افغانستان، از بیداری تا جمهوری , خرید تحقیق مقدمه ‌اي بر جريان شناسی شعر معاصر افغانستان، از بیداری تا جمهوری ,
ن : دانشور
ت : چهارشنبه 1 آذر 1396

بررسی رابطه بین کارآفرینی و توسعه شهری

به صفحه دانلود فایل بررسی رابطه بین کارآفرینی و توسعه شهری خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : بررسی رابطه بین کارآفرینی و توسعه شهری , دانلود بررسی رابطه بین کارآفرینی و توسعه شهری , نمونه بررسی رابطه بین کارآفرینی و توسعه شهری , فایل بررسی رابطه بین کارآفرینی و توسعه شهری , خرید بررسی رابطه بین کارآفرینی و توسعه شهری ,
ن : دانشور
ت : سه شنبه 30 آبان 1396
دسته بندیعمران
فرمت فایلpdf
تعداد صفحات47
حجم فایل5.112 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

سد
سدکرخه
مشخصات سد
سد و نیروگاه

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : سد , سدکرخه , مشخصات سد , سد و نیروگاه ,
ن : دانشور
ت : دوشنبه 29 آبان 1396

گزارش کارآموزی تغلیظ مس سرچشمه به صورت کامل

به صفحه دانلود فایل گزارش کارآموزی تغلیظ مس سرچشمه به صورت کامل خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : گزارش کارآموزی تغلیظ مس سرچشمه به صورت کامل , دانلود گزارش کارآموزی تغلیظ مس سرچشمه به صورت کامل , نمونه گزارش کارآموزی تغلیظ مس سرچشمه به صورت کامل , فایل گزارش کارآموزی تغلیظ مس سرچشمه به صورت کامل , خرید گزارش کارآموزی تغلیظ مس سرچشمه به صورت کامل ,
ن : دانشور
ت : يکشنبه 28 آبان 1396
دسته بندیمعماری
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات11
حجم فایل41 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

استفاده از کامپوزیت FRP به‌عنوان یک گزینه عملی نسبت به روش‌ها و فنون مقاوم‌سازی مرسوم و متداول در سازه‌های بتنی به‌طور روزافزون، در حال توسعه می‌باشد. گستره این نوع مقاوم‌سازی برای تقویت موضعی اجزاء سازه بتنی شامل تیر، ستون، دال، اتصال و دیوار می‌باشد. اخیراً استفاده از مصالح کامپوزیت به‌عنوان روشی جایگزین روش‌های متداول قبلی جهت تقویت دیوارهای برشی پیشنهاد می‌گردد. اگر چه در چند سال گذشته استفاده از این مصالح جهت تقویت تیر و ستون به‌طور گسترده‌ای رواج یافته است. اما دانش و تجربیات موجود در ارتباط با کاربرد این مصالح در تقویت دیوارهای برشی محدود می‌باشد.

از جمله مزایای استفاده از این مصالح در قیاس با سایر روش‌های مقاوم‌سازی، می‌توان به عملکرد مناسب سازه‌ای و تسهیلات اجرائی آن اشاره نمود. لازم به ذکر است مطالب ارائه شده در این متن، جمع‌آوری نتایج و بررسی‌ها صورت گرفته در زمینه تقویت خمشی، برشی و افزایش شکل‌پذیری دیوارهای برشی با کامپوزیت FRP می‌باشد.

●مقدمه

به‌طور کلی عناصر مقاوم در برابر نیروهای زلزله در سازه‌های بتنی می‌توانند به‌صورت قاب خمشی، دیوار برشی و یا ترکیبی از هر دو باشند. استفاده از قاب خمشی به‌عنوان عنصر مقاوم در برابر زلزله احتیاج به رعایت جزئیات خاصی دارد که شکل‌پذیری قاب را تأمین نماید. این جزئیات از لحاظ اجرائی غالباً دست و پا گیر بوده و در صورتی می‌توان از اجزاء دقیق آنها مطمئن شد که کیفیت اجراء و نظارت در کارگاه بسیار بالا باشد.

از این‌رو استفاده از دیوار برشی به‌عنوان روشی مطمئن‌تر برای مقابله با نیروهای جانبی در سازه‌های بتنی از دهه ۱۹۵۰ مورد استفاده قرار گرفته است.

در حال حاضر با توجه به بالا رفتن سن بسیاری از ساختمان‌های بتنی که در زمان ساخت و طراحی آنها، پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه طراحی سازه در برابر زلزله به‌دست نیامده بود و آئین‌های موجود در آن زمان ناقص و کارآمد بود، بحث مقاوم‌سازی و ارتقاء سطح سازه‌های بتنی مورد توجه قرار گرفته است. هم‌اکنون بسیاری از ساختمان‌های دارای دیوار برشی در صورت وقوع زلزله دچار آسیب‌دیدگی جدی و حتی انهدام می‌شوند

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : بررسی عملکرد کامپوزیت , FRP , بررسی عملکرد کامپوزیت FRP در تقویت دیوارهای برشی , تقویت دیوارهای برشی ,
ن : دانشور
ت : جمعه 26 آبان 1396

کتابچه راهنمای طراحی نیروگاه

به صفحه دانلود فایل کتابچه راهنمای طراحی نیروگاه خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : کتابچه راهنمای طراحی نیروگاه , دانلود کتابچه راهنمای طراحی نیروگاه , نمونه کتابچه راهنمای طراحی نیروگاه , فایل کتابچه راهنمای طراحی نیروگاه , خرید کتابچه راهنمای طراحی نیروگاه ,
ن : دانشور
ت : پنجشنبه 25 آبان 1396

گزارش کار آزمایشگاه متالوگرافی

به صفحه دانلود فایل گزارش کار آزمایشگاه متالوگرافی خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : گزارش کار آزمایشگاه متالوگرافی , دانلود گزارش کار آزمایشگاه متالوگرافی , نمونه گزارش کار آزمایشگاه متالوگرافی , فایل گزارش کار آزمایشگاه متالوگرافی , خرید گزارش کار آزمایشگاه متالوگرافی ,
ن : دانشور
ت : سه شنبه 23 آبان 1396
دسته بندیعمران
فرمت فایلzip
تعداد صفحات81
حجم فایل14.708 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

اصول اجرایی متره ی ساختمان به روش NSP  ساختمان های فلزی و بتنی

مقدمه

خصوصیات مترور

نکات مهم در متره و ریزمتره

اصول متره عملیاتی

سازه های بتنی

نتیجه گیری 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : جزوه متره سازه بتنی , اصول اجرایی متره ی ساختمان به روش NSP ساختمان های فلزی و بتنی , خصوصیات مترور , نکات مهم در متره و ریزمتره , اصول متره عملیاتی , سازه های بتنی ,
ن : دانشور
ت : يکشنبه 21 آبان 1396
پرسشنامه-سنجش-نگرش-هاي-مذهبي
پرسشنامه سنجش نگرش هاي مذهبي
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 3
حجم فایل: 29 کیلوبایت
قیمت: 3500 تومان

دانلود پرسشنامه سنجش نگرش هاي مذهبي،
در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

توضیحات
ضریب پایایی پرسشنامه
عبارات پرسشنامه

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


:: برچسب ها : پرسشنامه سنجش نگرش هاي مذهبي , دانلود پرسشنامه سنجش نگرش هاي مذهبي , نمونه پرسشنامه سنجش نگرش هاي مذهبي , فایل پرسشنامه سنجش نگرش هاي مذهبي , خرید پرسشنامه سنجش نگرش هاي مذهبي ,
ن : دانشور
ت : يکشنبه 21 آبان 1396
دسته بندیپاورپوینت
فرمت فایلppt
تعداد صفحات16
حجم فایل174 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

 قسمتی از متن پاورپوینت :

 

تعداد اسلاید : 16 صفحه

مكانیزمهای دفاعی Defense mechanisms مكانیزمهای دفاعی زیگموند فروید ایده اعمال دفاعی را در سال 1894 میلادی مطرح كرد.
مكانیزمهای دفاعی از اعمال ایگو هستند.
می توانند آگاهانه و یا غیرآگاهانه رخ دهند.
فی نفسه بیمارگونه نیستند و به تعادل روانی كمك می كنند. فرافكنیprojection نسبت دادن احساسات و افكار وآرزوهای شخص به دنیای خارج به جای نسبت دادن آن به خود شخص.
در طبقه دفاعهای خودشیفتگی قرار می گیرد.
فرد در واكنش به تكانه های درونی نامقبول به گونه ای رفتار می كند كه انگار به دنیای خارج مربوطند. انكار Denial مانع آگاهی از یك وجه دردناك واقعیت می گردد.
نشانه شكست كامل ”من“ در رابطه با روبرو شدن با واقعیت است.
دیدن و نپذیرفتن آنچه شخص می بیند یا شنیدن و نفی آنچه شخص می شنود.
شخصی كه پاهای بزرگی دارد و كفشی كوچكتر از اندازه می پوشدچون نمی تواند بپذیرد پاهایش بزرگ است. جابجاییِ Displacement انحراف هدفدار و ناخودآگاه از موضوعی به موضوع دیگر به منظور حل یك تعارض.
هر چند موضوع تغییر می كند اما ماهیت غریزی تكانه و هدف آن بدون تغییر باقی می ماند. سركوب Repression به آن واپس زنی هم می گویند.
كنار زدن یك فكر یا احساس از قلمرو آگاهی هوشیارانه.
موضوع سركوب شده واقعا فراموش نشده است.
یكی از معمول ترین مكانیزمهای دفاعی شمرده می شود.
فرد زمانی از این مكانیزم استفاده می كند كه مایل به فراموشی افكاری است كه برای او بخاطر آوردن آنها زجرآور است. تبدیلConvertion روند ناخودآگاهی است كه بوسیله آن كشمكش عاطفی از طریق علائم جسمی تظاهر می نماید.
فلج روانی یك دست كه از بكار بردن آن جهت اقدام خصمانه جلوگیری می كند.
دلیل تراشی Rationalization بوسیله آن فرد دلیلی را برای رفتار خود جایگزین می نماید.
توجیه نظرات اعتقادات یا رفتارهایی كه ممكن است در غیر اینصورت نامقبول شناخته شوند.
ابداع سفسطه های قانع كننده.
تطبیق نادرست دلایل.
فرد برای تبرئه خویش از آن استفاده می كند. واكنش سازی Reaction Formation شخص احساسات و امیال غیر قابل قبول خود را بصورت معكوس و ضد آن احساسات و امیال ابراز می نماید.
ممكن است احساس تنفر بوسیله عواطف كاملا برعكس و یا دوست داشتن تظاهر كند.
از مشخصات خاص وسواسی هاست ولی در بقیه روان نژندی ها نیز دیده می شود. پسرفتregression كوشش ”من“ در بازگشت به عقب و یا برگشت به مراحل اولیه رشد شخصیت(كودكی) در هنگام رویارویی با كشمكش ها و اضطرابها.
پدیدار شدن رفتار و احساسات مربوط به مراحل اولیه رشد در فرد بزرگسال.
قهر كردن، مكیدن انگشت و یا مشروبخواری (یك راه حل دهانی است).
پسرفت جزو دفاعهای ناپخته محسوب می شود. والایشsublimation محركهای جنسی و پرخاشگری را به كانالی كه از نظر اجتماعی مورد قبول است تغییر جهت می دهد.
موثرترین نوع مكانیزم دفاعی است.
تكانه های پرخاشگری با فعالیتهای ورزشی، شغلی، شاعری و... تعویض می گردد. جبرانcompensation فرد بوسیله آن نقاط ضعف خود را در یك زمینه با نشان دادن قدرت در زمینه ای دیگر می پوشاند.
خودبیمارانگاری تبدیل سرزنش دیگران و تعارضها به شكایت از درد، بیماری جسمی و ضعف اعصاب.
معمولا مبالغه در مورد بیماری صورت می گیرد. منفعل- مهاجم پرخاشگری معطوف به یك شیء كه بطور غیر مستقیم و غیر موثر از طریق انفعال و مقابله ابراز می شود. انواع مكانیزمهای دفاعی دفاعهای خودشیفتگی (فرافكنی و انكار).

 


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : دانلود پاورپوینت مكانیزمهای دفاعی Defense mechanisms , بررسی مكانیزمهای دفاعی Defense mechanisms , پاورپوینت جامع و کامل مكانیزمهای دفاعی Defense mechanisms , کاملترین پاورپوینت مكانیزمهای دفاعی Defense mechanisms , پکیج پاورپوینت مكانیزمهای دفاعی Defense mechanisms , مقاله مكانیزمهای دفاعی Defense mechanisms , تحقیق مكانیزمهای دفاعی Defense mechanisms ,
ن : دانشور
ت : شنبه 20 آبان 1396
   
ساخت وبلاگ جدید هتل هتل آزادی تهران چت روم چت فارسی جای لینک شما
بستن تبلیغات [x]